• +90 (326) 413 14 28
  • bilgi@reyhanlitb.org.tr
Reyhanlı
Nüfus ve İdari Yapısı

Nüfus Durumu:

T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre ilçe nüfusunun 98.534 kişi olduğu,, bu nüfusun 72.216´ü İlçe merkezinde, 26.318´i ise köylerde yaşamaktadır. Genel nüfusun 49.008´si kadın 49.526´sı erkektir. Birden çok evlilik yaygın olup, her ailenin ortalama 5-6 çocuğu bulunmaktadır.

İdari Durum:

İlçeye bağlı 31 köy ve merkezde 16 mahallesi vardır. Özellik arz eden Tayfur Sökmen köyü iskân amaçlı olup, Samsun, Sinop ve Adıyaman illerinden getirilen vatandaşlarımız yerleştirilmiştir. İlçemizde bir merkez belediye mevcuttur. Köylerimiz genelde toplu halde yerleşmiş ise de bazı köylerimizin nüfusça kalabalık bağlısı durumunda mahalleleri bulunmaktadır. Ayrıca köy hudutları içerisinde özel kişilere ait çiftlikler bulunmakta, buralarda yaz ve kış aylarında değişik sayılarda insan yaşamaktadır. Yöre halkı kanun ve nizamlara saygılı davranmakta, hak ve hukuku daima resmi mercilerde aramaya özen göstermektedirler. Devlet yönetimi ve halk arasında bu güne kadar, müessif bir olay olmamıştır. Genel İdare, Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Kuruluşları arasından, yöre halkına yeterli ve verimli hizmet üretebilecek, birimler ihtiyaca cevap verebilecek, kapasitede oluşturulmuştur.

Reyhanlı