• +90 (326) 413 14 28
 • bilgi@reyhanlitb.org.tr
Reyhanlı
Kapanış İşlemleri

BORSADAN KAYDIN SİLİNMESİ İŞLEMLERİ

Reyhanlı Ticaret Borsasından kaydınızı sildirmeniz için gerekli işlemler 4 ana başlık altındaki maddeler halinde açıklanmıştır.

 • Ticaretin terk edilmesi durumunda borsadan kaydın silinmesi işlemi,
 • Ticari faaliyete borsa kapsamı dışında bir iş ile devam edilmesi halinde, borsada bulunan kaydın silinmesi,
 • Vefat halinde borsada bulunan kaydın silinmesi,
 • Merkez nakli halinde borsada bulunan kaydın silinmesi.

TİCARETİN TERK EDİLMESİ DURUMUNDA BORSADAN KAYDIN SİLİNMESİ

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar

 • Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Ticaret Sicilinden kaydın silindiği'ne ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Tasfiye, Terki Ticaret ),
 • Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi.

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Olanlar

 • Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,
 • Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi.

TİCARİ FAALİYETE BORSA KAPSAMI DIŞINDA BİR İŞ İLE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar

 • Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Meşgale değişikliği ),
 • Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi.

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Olanlar

 • Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak,
 • Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi.

VEFAT HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar

 • Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Vefat tarihini belirten bir yazı ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı ),
 • Vefat tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların varis tarafından ödenmesi.

MERKEZ NAKLİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

 • Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
 • Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Merkez Nakli),
 • Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi.