• +90 (326) 413 14 28
 • bilgi@reyhanlitb.org.tr
Reyhanlı
Üye Kayıt

ÜYELİK KAYDI

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

REYHANLI TİCARET BORSASINA KAYIT OLACAK FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Koşul :

Esnaf Sicili veya Ticaret Siciline kayıtlı olmak ve iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerinin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • İkametgah İlmühaberi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış.)
 • Noterden Tasdikli İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Belgesi (Son 6 aya ait olacak)
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış.)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 3 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğrafı
 • Beyanname (Gerçek Kişi Kayıt Formu)
 • Kayıt Ücreti …………… TL

Gerçek Kişi Kayıt Beyannamesi

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Koşul :

Ticaret Sicilinde bulunan kayıtta, iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • Noterden Tasdikli İmza Sirküleri (Asıl)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret SicilGazetesi veya Ticaret Sicil Belgesi (Son 6 aya ait olacak)
 • Temsilcilerin Fotoğraflı Nüfus Cüz.Örn. (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
 • Temsilcilerin İkametgah İlmübaberleri (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
 • Temsilcilerin Yeni Çekilmiş 3 Adet Fotoğrafları
 • Beyanname (Tüzel Kişi Kayıt Formu )
 • Kayıt Ücreti …………… TL

Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi